W dniach 1-5 lutego 2012 roku w Stensund (Szwecja) członkowie Gdyńskiego WOPR brali udział w szkoleniu z zakresu autoratownictwa na lodzie. Uczestnikami kursu byli ponadto ratownicy WOPR z Płocka, Opola, Słupska i Sopotu oraz strażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Gdyni i grupy wodno-nurkowej JRG PSP Bytom.

Polscy ratownicy mieli możliwość poznania technik ratowniczych przy wypadkach na lodzie. Kursanci po załamaniu się tafli lodowej ćwiczyli wydostania się z wody w naturalnych warunkach, bez użycia skafandrów. Szkolenie wykazało, że każda pokrywa lodowa, niezależnie od jej grubości, może stanowić zagrożenie, a odpowiedni ekwipunek, wiedza i umiejętności są gwarantem bezpieczeństwa podczas pobytu na zamarzniętym obszarze wodnym. Ratownicy odwiedzili jednostkę straży pożarnej w Trosa, Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne – Ochotniczą Służbę Ratownictwa Morskiego oraz spotkali się z dziekanem Uniwersytetu Ludowego w Sten Sund Tommy Fogelberg.

alt

alt

alt

alt

alt

Dodaj komentarz