Przypominamy członkom i kandydatom Gdyńskiego WOPR o obowiązku uiszczenia składki członkowskiej za 2017 – wysokość nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Składkę można przelać na rachunek bankowy – nr 92 1950 0001 2006 0010 9130 0002 – bądź też uiścić należność gotówką w biurze, mieszczącym się w DSR Gdynia w marinie, obok klubu jachtowego „Stal”.

Dodaj komentarz