Akademia Pomorska w Słupsku, Zakład Sportów Wodnych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Rada Naukowa WOPR w Słupsku z innymi partnerami zorganizowały III Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, która odbyła się 16-17 września 2016 r. w Słupsku.

1

Konferencję otworzyli dr Dariusz Skalski (AWFiS) i dr inż. Adam Szulczewski (AP).

2

Inauguracyjny referat pt. „Ratownictwo wodne w Państwowej Straży Pożarnej, wybrane aspekty” wygłosił dr Jerzy Telak (SGSP).

 

4

Mgr inż. Tomasz Kozak (WOPR Słupsk) przedstawił „Wpływ warunków hydrometeorologicznych na bezpieczeństwo osób kąpiących się w morzu”.

Mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Cisek (SGSP) zreferował „Działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Warszawie, wybrane zagadnienia”.

W drugim dniu dr J. Telak przedstawił „Możliwości współpracy z NATO w ramach programu Science for Peace and Security”.

3

Dr D. Skalski zaprezentował „Działalność Rady Naukowej Słupskiego WOPR” oraz nowości wydawnicze Zakładu Sportów Wodnych AWFiS w Gdańsku, w tym monografię pt. „Ratownictwo wodne, sport, pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, tom 3, red. nauk. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski.

T. Kozak zaprezentował „Niebezpieczne miejsca przy ostrogach w pasie nadmorskim”. Uczestnicy konferencji zapoznali się z infrastrukturą dydaktyczną Akademii Pomorskiej.

 

5

Gdyńskie WOPR na konferencji reprezentował wiceprezes Sławomir Marcinkowski

Dodaj komentarz