Gdyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe / Miejski Oddział WOPR w Gdyni rozpoczyna swoją działalność jako jeden z pierwszych w województwie w 1971 roku na bazie drużyn WOPR: Mirosława Dyndo, Stanisława Gąsiorka, Krzysztofa Kohnke, Zbigniewa Kortasa, Henryka Malinowskiego, Marka Seli i Krzysztofa Wilczyńskiego.
Pierwszym prezesem oddziału został Józef Kwias, który funkcję tę piastował do 1976 roku. W okresie tym oddział położył duży nacisk na działalność profilaktyczną przeprowadził szereg pogadanek i konkursów wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz na obozach i koloniach letnich. Organizowano także kursy na ratowników WOPR prowadzone przez braci Miziorko, a kontynuowane dzisiaj przez instruktorów: Tadeusza Skibińskiego, Aleksandrę Kuchtę, Piotra Zawadzkiego, Jakuba Friedenbergera, Marka Gulę.
W latach 1976-1981 pracami oddziału kierował Norbert Klamer. Od 1976 roku funkcję prezesa oddziału objął Zbigniew Podgórski, piastując ją do 2000 roku. Dzięki ścisłej współpracy z Marynarką Wojenną w osobie kapitana Zenona Bańki, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń oraz Urzędem Miasta w 1978 roku zorganizowano w Gdyni Pierwsze Mistrzostwa Ratowników Oddziału Miejskiego, kontynuowane do 1990 roku.
Od początku istnienia oddziału ratownicy dbali o bezpieczeństwo na kąpieliskach morskich w Gdyni. Zanieczyszczenie wód Zatoki Gdańskiej w latach 80-tych przerwało funkcjonowanie kąpielisk. W 1994 roku, po 11-letniej przerwie, dzięki inicjatywie Oddziału Miejskiego WOPR, Pani Prezydent Franciszki Cegielskiej, Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Gdyni – Jolanty Papierkowskiej, reaktywowano ponownie kąpielisko w Gdyni. Pierwszym odcinkiem plaży strzeżonej był fragment położony w Redłowie ( poniżej Szpitala im. PCK ). Organizatorem i kierownikiem kąpieliska z ramienia WOPR był ratownik Ryszard Roliński, który wraz z synem Tomaszem i Krzysztofem Mickowskim stopniowo rok po roku poszerzali linię kąpieliska oraz ilość stanowisk ratowniczych. Wyposażyli je w niezbędny sprzęt ratunkowy, obserwacyjny i łączności oraz pomieszczenia socjalne i magazynowe.
W 1998 czynne były już dwa kąpieliska strzeżone, w Gdyni Śródmieściu i Redłowie – każde o długości 200 m. Ponadto wysyłane były patrole ratownicze na akweny niestrzeżone: Babie Doły, Oksywie, Orłowo.
W 1999 roku Urząd Miasta w Gdyni zlecił dalsze prowadzenie kąpielisk Gdyńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, który doposażył je w lepszy i nowocześniejszy sprzęt ratunkowy, łączności i medyczny. Uruchomiono całodobowy telefon alarmowy, wchodzący w skład Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Wodnego. Kierownikiem Kąpieliska kolejno byli: instruktor WOPR Marcin Wojciechowski, instruktor WOPR Jakub Friedenberger oraz Sylwia Mathea – Chwalczewska (do tej pory).
W lipcu 2001 roku, ratownicy gdyńskiego oddziału wzięli czynny udział w likwidacji skutków powodzi w Gdańsku Oruni, za co otrzymali wyróżnienia od Prezydenta Miasta Gdańska i Gdyni.

Zarząd, który został wybrany na okres 2006-2011 na Walnym Zebraniu:
Prezes – Jakub Friedenberger, instruktor WOPR
V- ce prezes – Michał Bodziński, ratownik WOPR
Jacek Baran, ratownik WOPR
Marta Friedenberger, st. ratownik WOPR
Michał Jaskulke, ratownik WOPR
Michał Kacprzak, st. ratownik WOPR
Jan Teleżyński, ratownik WOPR

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący Tadeusz Skibiński, intruktor WOPR
Krzysztof Mickowski, ratownik WOPR
Andrzej Mikoś, ratownik WOPR

Sąd koleżeński:
Marcin Krupa, ratownik WOPR
Grażyna Gąsiorek, ratownik WOPR
Krzysztof Taudul, ratownik WOPR