Spotkanie w Gdyni

Spotkanie w Gdyni

Organizacyjne
W dniu 2 sierpnia 2012 roku w Gdyni Prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z członkami Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Jakubem Friedenbergerem i Filipem Orłowskim, prezesem Gdyńskiego WOPR Andrzejem Bełżyńskim, ratownikami Gdyńskiego WOPR i sekretarzem The Finnish Association for Swimming Instruction and Life Saving Anne Hiltunen. Prezes J. Telak uhonorował przyjaciół i działaczy Gdyńskiego WOPR odznaczeniami organizacyjnymi. W trakcie spotkania porównano system szkolenia ratowników wodnych w Polsce i Finlandii. Rozmawiano na temat rozwoju WOPR, sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym oraz o przygotowaniach do Mistrzostw Polski Ratowników Kąpielisk Nadmorskich, a także treningu ratowników Gdyńskiego WOPR z instruktorem Surf Life Saving, mistrzem świata w konkurencji Iron Man, wicemistrzem świata w wyścigu na desce Andrew Byatt'em.
Read More
Spotkanie w Skarszewach

Spotkanie w Skarszewach

Organizacyjne
      W dniu 22 marca 2012 roku prezes WOPR Jerzy Telak wraz z prezesem honorowym WOPR Województwa Pomorskiego Dariuszem Skalskim byli gospodarzami spotkania z działaczami WOPR z województwa pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli także: członek Zarządu Głównego WOPR, Prezes WOPR WP Marek Koperski, zastępca burmistrza Skarszew Robert Stoliński, członek Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Jakub Friedenberger, wiceprezes WOPR WP Ryszard Brzoskowski, wiceprezes WOPR WP Jarosław Radtke, członek zarządu WOPR WP Jarosław Szwajkowski, członek zarządu WOPR WP, prezes Gdyńskiego WOPR Andrzej Bełżyński, prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski, prezes Wejherowskiego WOPR Krzysztof Khonke, członek zarządu Sopockiego WOPR Kazimierz Zelewski. Podczas spotkania omówiono sprawy związane z ratownictwem wodnym, J. Telak zaprezentował wydaną książkę i medal z okazji 50. lecia WOPR oraz omówił przygotowania do centralnych obchodów jubileuszu oraz złożył M. Koperskiemu życzenia z…
Read More
Spotkanie aktywu

Spotkanie aktywu

Organizacyjne
W dniu 30 stycznia 2012 roku w Gdyni miało miejsce spotkanie aktywu Gdyńskiego WOPR, na którym dokonano podsumowania działalności ratowników WOPR w 2011 roku. Złożono podziękowania za współpracę zaproszonym gościom: członkowi Zarządu Speedway Star Promotion Andrzejowi Terleckiemu, zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni mł. bryg. mgr inż. Mirosławowi Mendykowi, zastępcy dyrektora Gdyńskiego OSiR Tomaszowi Frymarkowi, bosmanowi Mariny Gdynia Piotrowi Bielskiemu, Danielowi Chyła z Mariny Gdynia, dyrektorowi Centrum Integracja w Gdyni Michałowi Urbanowi, Iwonie Mikulskiej z Centrum Integracja, prezesowi Wejherowskiego WOPR Krzysztofowi Khonke i Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Kamienna Góra Michałowi Bodzińskiemu. W trakcie spotkania omówiono czołowe dokonania ratowników WOPR w roku 2011, przedstawiono plany na rok 2012 oraz przedstawiono instruktorów i ratowników wyróżniających się w pracy w 2011.   Zdjęcia: Press Shots Katarzyna Suchorz
Read More

Posiedzenie Prezydium i Zarządu WOPR Województwa Pomorskiego

Organizacyjne
16 grudnia 2011 na pływalni w Kościerzynie odbyło się posiedzenie Zarządu i Prezydium WOPR Województwa Pomorskiego wraz ze spotkaniem opłatkowym. W spotkaniu oprócz członków Zarządu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Prezes Honorowy WOPR Województwa Pomorskiego Dariusz Skalski, ksiądz prałat Gerard Jakubiak, prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski, sekretarz Gdyńskiego WOPR Jacek Baran, prezes Sopockiego WOPR Mariusz Penar, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Jarosław Brzoskowski .   Wobec upływu kadencji władz Gdyńskiego WOPR, braku reakcji na prośby o przesłanie protokołu wyboru nowych władz oraz informacji o ubieganiu się ratowników z Gdyni o utworzenie nowej jednostki podległej bezpośrednio pod Zarząd Główny WOPR - Zarząd WOPR Województwa Pomorskiego upoważnił Andrzeja Bełżyńskiego do podjęcia działań zmierzających do dalszego funkcjonowania w Gdyni jednostki terenowej WOPR. Statutowym warunkiem jest powołanie nowych władz do końca 2011 roku.
Read More
Zjazd Delegatów WOPR Województwa Pomorskiego

Zjazd Delegatów WOPR Województwa Pomorskiego

Organizacyjne
19 listopada 2011 roku w siedzibie Charzykowskiego Klubu Żeglarskiego odbył się Zwyczajny Zjazd Delegatów WOPR Województwa Pomorskiego. W Zebraniu uczestniczyło 31 delegatów oraz zaproszeni goście z prezesem Zarządu Głownego WOPR Jerzym Telakiem, wiceprezesem ZG WOPR Sławomirem Gicewiczem i prezesem WOPR Województwa Kujawsko-pomorskiego Aleksandrem Maćkowskim. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom oraz wybrali nowe. Obrady zostały zbojkotowane przez Gdański, Sopocki, Gdyński i Słupski WOPR oraz WOPR Powiatu Wejherowskiego. Prezesi Słupskiego, Gdyńskiego i Powiatu Wejherowskiego oraz przedstawiciel Sopockiego WOPR byli obecni jako obserwatorzy.  
Read More
Zjazd WOPR w Województwie Pomorskim

Zjazd WOPR w Województwie Pomorskim

Konferencje
W dniu 19 listopada 2011 roku w Gdańsku  odbył się IX Zjazd WOPR Województwa Pomorskiego, w którym wziął udział m.in. prezes WOPR Jerzy Telak. Obradom przyglądali się: wiceprezes Zarządu Głównego WOPR, prezes WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sławomir Gicewicz, członek ZG WOPR, prezes WOPR Woj. Kujawsko-pomorskiego Aleksander Maćkowski, członek Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, prezes Gdyńskiego WOPR Jakub Friedenberger i prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski (którzy nie uczestniczyli jako delegaci).
Read More
Szkolenie na morzu

Szkolenie na morzu

Organizacyjne, Pokazy i zabezpieczenia, Szkolenia
W dniach 28-31 października 2011 roku, z wykorzystaniem żaglowca s/y Zawisza Czarny II, Gdyńskie WOPR wspólnie z Centrum Wychowania Morskiego ZHP przeprowadziło na morzu Bałtyckim centralne szkolenie z zakresu ratownictwa morskiego, w którym udział wzięła Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Brzegowa Grupa Ratownictwa Marynarki Wojennej oraz Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 1 PSP z Gdyni i ratownicy WOPR. Organizatorem szkolenia było Gdyńskie WOPR, kapitanem statku Wilhelm Okarmowicz „Oki”, gośćmi specjalnymi prezes WOPR Jerzy Telak i doradca prezesa Bogdan Głowacki. Szkolenie zaczęło się  od zamustrowania, przydzielenia wacht i wyjścia z portu Zawiszy Czarnego w asyście najnowszej jednostki ratowniczej SAR 3000-Orkan, które zwróciło uwagę publiczności zgromadzonej w porcie Gdynia, przy Skwerze Kościuszki. Obie jednostki udały się na wysokość klifu Redłowskiego, gdzie odbyły się pierwsze manewry z użyciem łodzi wodowanej z pokładu Orkana, której…
Read More
Konferencja naukowa w Bydgoszczy

Konferencja naukowa w Bydgoszczy

Konferencje
W dniu 21 czerwca 2011 roku w Bydgoszczy Prezydent International Life Saving Federation of Europe dr Klaus Wilkens, Prezes WOPR Jerzy Telak, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prof. dr hab. Kazimierz Marciniak i Kanclerz WSG doc. Krzysztof Sikora otworzyli dwudniową Międzynarodową Konferencję Naukową zorganizowaną w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu pt. Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. W konferencji udział wzięli wiceprezes ZG WOPR dr Tomasz Zalewski i Sławomir Gicewicz oraz Przewodniczący Rady Naukowej WOPR prof. dr hab. Wojciech Wiesner, a także przedstawiciele świata nauki zajmujący się sprawami bezpieczeństwa na obszarach wodnych, pływania, sportów i ratownictwa wodnego z Polski, Niemiec i Ukrainy. Na wystawie towarzyszącej konferencji prezentowany był m. in. sprzęt Grupy Ratowniczo-Interwencyjnej z Psami WOPR Wielkim zainteresowaniem i nieskrywaną sympatią cieszyły się również…
Read More
Podpisanie umowy o dofinansowaniu z Unii Europejskiej

Podpisanie umowy o dofinansowaniu z Unii Europejskiej

Organizacyjne
26 stycznia 2011 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego prezes WOPR Województwa Pomorskiego Marek Koperski i wiceprezes WOPR Województwa Pomorskiego Jan Kiraga oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Ochrona zdrowia i system ratownictwa. Jego tytuł to "Zakup sprzętu ratowniczego dla wojewódzkiej jednostki WOPR w Gdańsku i jednostek terenowych w celu poprawy efektywności systemu ratownictwa w regionie". Kwota dofinansowania wyniosła 1 415 330,00 zł, a całkowita wartość projektu to 1 887 106,67 zł. Realizacja inwestycji prowadzona będzie od lutego do sierpnia 2011 r. Przedsięwzięcie przewiduje zakup sprzętu ratowniczego (apteczki, defibrylatory) oraz sprzętu pływającego (m.in. łodzie i skutery wodne), które wykorzystywane będą na potrzeby pomorskiego WOPR oraz 10 podległych mu jednostek…
Read More