III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Konferencje
Akademia Pomorska w Słupsku, Zakład Sportów Wodnych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Rada Naukowa WOPR w Słupsku z innymi partnerami zorganizowały III Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce", która odbyła się 16-17 września 2016 r. w Słupsku. Konferencję otworzyli dr Dariusz Skalski (AWFiS) i dr inż. Adam Szulczewski (AP). Inauguracyjny referat pt. „Ratownictwo wodne w Państwowej Straży Pożarnej, wybrane aspekty” wygłosił dr Jerzy Telak (SGSP).   Mgr inż. Tomasz Kozak (WOPR Słupsk) przedstawił „Wpływ warunków hydrometeorologicznych na bezpieczeństwo osób kąpiących się w morzu". Mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Cisek (SGSP) zreferował „Działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Warszawie, wybrane zagadnienia”. W drugim dniu dr J. Telak przedstawił "Możliwości współpracy z NATO w…
Read More
III Konferencja Ratownictwa Bydgoszcz

III Konferencja Ratownictwa Bydgoszcz

Konferencje, Uncategorized
W dniu 12 czerwca 2015 r. prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki doc. Krzysztof Sikora i Honorowy Prezydent International Life Saving Fedration of Europe dr Klaus Wilkens otworzyli III Międzynarodową Konferencję Naukową "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku". W konferencji udział wzięli wiceprezydenci ILSE: John Martin, dr Jerzy Telak. Gdyńskie WOPR, które było jednym z organizatorów, reprezentowali prezes Andrzej Bełżyński i wiceprezes Sławomir Marcinkowski. http://www.rescue.byd.pl/id_187,submenu_172.html - raport pokonferencyjny  
Read More
II Konferencja w Bydgoszczy

II Konferencja w Bydgoszczy

Konferencje
Bydgoszcz, 14-15 czerwca 2013: "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku". Gdyńskie WOPR reprezentowali prezes Andrzej Bełżyński, wiceprezes Sławomir Marcinkowski oraz członek Sądu Koleżeńskiego Ania Zapart. http://www.ppwsz.edu.pl/edc_media/Structure/Item-0574/TinyFiles/Rescue-2013-bydgoszcz.pdf  
Read More
Zjazd WOPR w Województwie Pomorskim

Zjazd WOPR w Województwie Pomorskim

Konferencje
W dniu 19 listopada 2011 roku w Gdańsku  odbył się IX Zjazd WOPR Województwa Pomorskiego, w którym wziął udział m.in. prezes WOPR Jerzy Telak. Obradom przyglądali się: wiceprezes Zarządu Głównego WOPR, prezes WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sławomir Gicewicz, członek ZG WOPR, prezes WOPR Woj. Kujawsko-pomorskiego Aleksander Maćkowski, członek Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, prezes Gdyńskiego WOPR Jakub Friedenberger i prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski (którzy nie uczestniczyli jako delegaci).
Read More
Konferencja naukowa w Bydgoszczy

Konferencja naukowa w Bydgoszczy

Konferencje
W dniu 21 czerwca 2011 roku w Bydgoszczy Prezydent International Life Saving Federation of Europe dr Klaus Wilkens, Prezes WOPR Jerzy Telak, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prof. dr hab. Kazimierz Marciniak i Kanclerz WSG doc. Krzysztof Sikora otworzyli dwudniową Międzynarodową Konferencję Naukową zorganizowaną w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu pt. Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. W konferencji udział wzięli wiceprezes ZG WOPR dr Tomasz Zalewski i Sławomir Gicewicz oraz Przewodniczący Rady Naukowej WOPR prof. dr hab. Wojciech Wiesner, a także przedstawiciele świata nauki zajmujący się sprawami bezpieczeństwa na obszarach wodnych, pływania, sportów i ratownictwa wodnego z Polski, Niemiec i Ukrainy. Na wystawie towarzyszącej konferencji prezentowany był m. in. sprzęt Grupy Ratowniczo-Interwencyjnej z Psami WOPR Wielkim zainteresowaniem i nieskrywaną sympatią cieszyły się również…
Read More