Spotkanie w Sejmiku

Organizacyjne
13 marca 2017 Prezes Gdyńskiego WOPR odbył spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku z Wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego Penem Zenonem Odya. Spotkanie poświęcone było omówieniu problemów, z jakimi boryka się nasza organizacja w codziennej działalności. Pan Przewodniczący Odya zna problematykę działań stowarzyszeń nie tylko z poziomu województwa - przez kilkanaście lat był Prezydentem Tczewa. Z racji tej funkcji bliska jest mu także sprawa dobrego funkcjonowania instytucji działających w obszarze ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego. W miłej i konstruktywnej atmosferze uczestnicy spotkania zadeklarowali dalsze wzajemne kontakty pomiędzy Gdyńskim WOPR i radnymi Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Read More

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Organizacyjne
   10 marca 2017 Prezes Gdyńskiego WOPR został przyjęty przez Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Panią Marzenę Sobczak. Omówiono możliwości działań Stowarzyszenia na rzecz ochrony środowiska w województwie pomorskim w świetle dotychczasowych praktyk i rysujących się perspektyw.  Dyskutowano nad możliwościami wsparcia tych działań ze strony organów samorządowych i instytucji wspierających ochronę środowiska. Uzgodniono zainicjowanie roboczych kontaktów z agendami Departamentu w przedmiocie uzyskiwania informacji o priorytetach w zakresie działań będących w zainteresowaniu Departamentu, a możliwych do realizacji bądź współrealizacji przez Gdyńskie WOPR.
Read More

Walne Zebranie

Organizacyjne
Zarząd Gdyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawiadamia o zwołaniu na 10 marca 2017 na godzinę 16.00 (16.30 w drugim terminie) w siedzibie w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego. Porządek Zebrania: Sprawozdanie ustępującego Zarządu Gdyńskiego WOPR; Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej Gdyńskiego WOPR; Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej Gdyńskiego WOPR; Wybór Prezesa Gdyńskiego WOPR; Wybór Zarządu Gdyńskiego WOPR; Wybór Komisji Rewizyjnej Gdyńskiego WOPR; Zmiany w Statucie Gdyńskiego WOPR; Wolne wnioski.
Read More
Składka

Składka

Organizacyjne
Przypominamy członkom i kandydatom Gdyńskiego WOPR o obowiązku uiszczenia składki członkowskiej za 2017 - wysokość nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Składkę można przelać na rachunek bankowy - nr 92 1950 0001 2006 0010 9130 0002 - bądź też uiścić należność gotówką w biurze, mieszczącym się w DSR Gdynia w marinie, obok klubu jachtowego "Stal".
Read More
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Konferencje
Akademia Pomorska w Słupsku, Zakład Sportów Wodnych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Rada Naukowa WOPR w Słupsku z innymi partnerami zorganizowały III Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce", która odbyła się 16-17 września 2016 r. w Słupsku. Konferencję otworzyli dr Dariusz Skalski (AWFiS) i dr inż. Adam Szulczewski (AP). Inauguracyjny referat pt. „Ratownictwo wodne w Państwowej Straży Pożarnej, wybrane aspekty” wygłosił dr Jerzy Telak (SGSP).   Mgr inż. Tomasz Kozak (WOPR Słupsk) przedstawił „Wpływ warunków hydrometeorologicznych na bezpieczeństwo osób kąpiących się w morzu". Mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Cisek (SGSP) zreferował „Działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Warszawie, wybrane zagadnienia”. W drugim dniu dr J. Telak przedstawił "Możliwości współpracy z NATO w…
Read More
Chrzest nowej motorówki ratowniczej Gdyńskiego WOPR

Chrzest nowej motorówki ratowniczej Gdyńskiego WOPR

Dyżury i akcje ratownicze, Organizacyjne, Profilaktyka
W dniu 24 marca 2016 roku w Gdyni odbyła się wspaniała uroczystość – wodowanie i chrzest jednostki pływającej „BUMER”, jednostki ratownictwa morskiego dla Gdyńskiego WOPR. Z zaproszenia prezesa Gdyńskiego WOPR – Andrzeja BEŁŻYŃSKIEGO skorzystało wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz Gdyni, komendant miejskiej policji, komendant Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor Gdyńskiego Urzędu Morskiego, dyrektor pogotowia ratunkowego, przedstawiciele i sympatycy gdyńskiego żeglarstwa i ratownictwa wodnego. Wszystkich witał prezes Gdyńskiego WOPR Andrzej Bełżyński Gościem specjalnym była matka chrzestna Danuta GRODZICKA – KOZAK, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wodowanie odbyło się w obecności prezesa Pomorskiej Federacji WOPR – Piotra DĄBROWSKIEGO (zarazem prezesa Słupskiego WOPR), prezesów Sopockiego WOPR, Wejherowskiego WOPR. Radę Naukową Słupskiego WOPR reprezentowali dr Dariusz SKALSKI (Zakład Sportów Wodnych AWFiS w Gdańsku) i Tomasz KOZAK (koordynator rady…
Read More
III Konferencja Ratownictwa Bydgoszcz

III Konferencja Ratownictwa Bydgoszcz

Konferencje, Uncategorized
W dniu 12 czerwca 2015 r. prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki doc. Krzysztof Sikora i Honorowy Prezydent International Life Saving Fedration of Europe dr Klaus Wilkens otworzyli III Międzynarodową Konferencję Naukową "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku". W konferencji udział wzięli wiceprezydenci ILSE: John Martin, dr Jerzy Telak. Gdyńskie WOPR, które było jednym z organizatorów, reprezentowali prezes Andrzej Bełżyński i wiceprezes Sławomir Marcinkowski. http://www.rescue.byd.pl/id_187,submenu_172.html - raport pokonferencyjny  
Read More
II Konferencja w Bydgoszczy

II Konferencja w Bydgoszczy

Konferencje
Bydgoszcz, 14-15 czerwca 2013: "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku". Gdyńskie WOPR reprezentowali prezes Andrzej Bełżyński, wiceprezes Sławomir Marcinkowski oraz członek Sądu Koleżeńskiego Ania Zapart. http://www.ppwsz.edu.pl/edc_media/Structure/Item-0574/TinyFiles/Rescue-2013-bydgoszcz.pdf  
Read More