Funkcję prezesa pełni drugą kadencję, nieprzerwanie od 31 grudnia 2011. Jest członkiem Zarządu Pomorskiej Federacji WOPR i kierownikiem Grupy Ratowniczo-Interwencyjnej z Psami.

Magister inżynier nawigator, kapitan rezerwy marynarki wojennej.