Wydarzenia

Uncategorized
13 LIPCA  2019 POMORSKIE WOPR ZAPRASZA NA EGZAMIN RECERTYFIKACJI  KPP Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny egzamin recertyfikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który odbędzie się 13 lipca (sobota) 2019 r. w naszej siedzibie. Początek egzaminu o godzinie 10.00. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres gdynskiewopr@gmail.com Opłata 250 zł płatna na konto ( w dniu egzaminu dowód dokonania wpłaty należy mieć przy sobie) lub bezpośrednio w biurze ( każdy pon. 17.00 - 19.00 ). Aby przystąpić do recertyfikacji należy mieć opłacone bieżące składki, osoby spoza naszego stowarzyszenia winny posiadać przy sobie również (do okazania)  zaświadczenie KPP które utraciło ważność lub jest na granicy utraty ważności. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 607 917 525 (P. Joanna Szulc- Asystent Zarządu)            
Read More

Godziny pracy biura w ostatnim tygodniu czerwca 2019 R.

Uncategorized
W DNIACH OD 22 CZERWCA DO DNIA 28 CZERWCA BIURO CZYNNE: 22.06.2019 SO - BIURO CZYNNE W GODZ. OD 9.00 - 11.30 23.06.2019 ND - BIURO CZYNNE W GODZ. OD 8.30 DO 11.30 24.06.2019 PN - BIURO CZYNNE W GODZ. OD 17.00 DO 19.30 25.06.2019 WT - BIURO CZYNNE W GODZ. OD 17.00 DO 19.30 26.06.2019 ŚR - BIURO CZYNNE W GODZ. OD 17.00 DO 19.30 27.06.2019 CZW - BIURO CZYNNE W GODZ. OD 17.00 DO 19.30 28.06.2019 PT - BIURO CZYNNE W GODZ. OD 17.00 DO 19.30 29.06.2019 SO - BIURO CZYNNE W GODZ. OD 9.00 DO 11.00
Read More

RECERTYFIKACJA KPP

Uncategorized
W dniu 02 czerwca 2019 r o godzinie 10.00 zapraszamy na egzamin recertyfikacyjny KPP. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres biuro@gdynskiewopr.org do dnia 24 maja br. Opłata 250 zł na konto do dnia 24 maja 2019 r. Potwierdzenie wpłaty do okazania w dniu egzaminu. Wszelkie inne informacje uzyskają Państwo pod nr tel 607 917 525. ZAPRASZAMY
Read More

Spotkanie w Sejmiku

Organizacyjne
13 marca 2017 Prezes Gdyńskiego WOPR odbył spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku z Wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego Penem Zenonem Odya. Spotkanie poświęcone było omówieniu problemów, z jakimi boryka się nasza organizacja w codziennej działalności. Pan Przewodniczący Odya zna problematykę działań stowarzyszeń nie tylko z poziomu województwa - przez kilkanaście lat był Prezydentem Tczewa. Z racji tej funkcji bliska jest mu także sprawa dobrego funkcjonowania instytucji działających w obszarze ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego. W miłej i konstruktywnej atmosferze uczestnicy spotkania zadeklarowali dalsze wzajemne kontakty pomiędzy Gdyńskim WOPR i radnymi Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Read More

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Organizacyjne
   10 marca 2017 Prezes Gdyńskiego WOPR został przyjęty przez Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Panią Marzenę Sobczak. Omówiono możliwości działań Stowarzyszenia na rzecz ochrony środowiska w województwie pomorskim w świetle dotychczasowych praktyk i rysujących się perspektyw.  Dyskutowano nad możliwościami wsparcia tych działań ze strony organów samorządowych i instytucji wspierających ochronę środowiska. Uzgodniono zainicjowanie roboczych kontaktów z agendami Departamentu w przedmiocie uzyskiwania informacji o priorytetach w zakresie działań będących w zainteresowaniu Departamentu, a możliwych do realizacji bądź współrealizacji przez Gdyńskie WOPR.
Read More

Nowe władze Gdyńskiego WOPR

Uncategorized
10 marca 2017 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, po wysłuchaniu sprawozdań ustępującego Zarządu, Komisji Dyscyplinarnej i ustępującej Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującym władzom. Jednogłośnie na kolejną kadencję wybrano Prezesa Gdyńskiego WOPR - Andrzeja Bełżyńskiego. Ponadto w skład Zarządu Gdyńskiego WOPR weszli Adam Cisło, Paweł Golik, Jarosław Krzemiński, Sławomir Marcinkowski i Piotr Wysocki. W skład Komisji Rewizyjnej Gdyńskiego WOPR wszedł Artur Bartosiak, Ryszard Maciejko i Piotr Sreberski. Walne Zebranie przyjęło poprawki do Statutu Gdyńskiego WOPR. Nowy Statut zostanie opublikowany niezwłocznie po jego przyjęciu przez organ rejestracji sądowej. Walne Zebranie upoważniło nowe władze do wystąpienia o status Organizacji Pożytku Publicznego dla Gdyńskiego WOPR.
Read More

Walne Zebranie

Organizacyjne
Zarząd Gdyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawiadamia o zwołaniu na 10 marca 2017 na godzinę 16.00 (16.30 w drugim terminie) w siedzibie w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego. Porządek Zebrania: Sprawozdanie ustępującego Zarządu Gdyńskiego WOPR; Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej Gdyńskiego WOPR; Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej Gdyńskiego WOPR; Wybór Prezesa Gdyńskiego WOPR; Wybór Zarządu Gdyńskiego WOPR; Wybór Komisji Rewizyjnej Gdyńskiego WOPR; Zmiany w Statucie Gdyńskiego WOPR; Wolne wnioski.
Read More
VIII Otwarte Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym

VIII Otwarte Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym

Sport
Szczecin, 10 - 11-12-2016 100 m ratowanie manekina w płetwach: Jusypenko Mateusz  1:13.56 Strzeżek Mateusz  1:15.09 , Zera Maciej  1:45.87 50 m holowanie manekina Strzeżek Mateusz  44.57 Jusypenko Mateusz  51.20 Zera Maciej 57.29 100m ratownik Jusypenko Mateusz  1:16.68 Strzeżek Mateusz 1:17.71 4x50m z pasem ratowniczym Gdyńskie WOPR 1:57.88 /fotografie ze stron www.facebook.com/WoprKedzierzynKozle/ oraz własne.
Read More
Bezpieczeństwo na lodzie

Bezpieczeństwo na lodzie

Profilaktyka
Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Każdy ratownik WOPR zna, a każda osoba przebywająca na zamarzniętym obszarze wodnym powinna znać proste zasady, których przestrzeganie podniesie bezpieczeństwo podczas pobytu na zamarzniętych obszarach wodnych oraz pozwoli skutecznie udzielić pomocy osobie zagrożonej utratą życia lub zdrowia. Zasady bezpieczeństwa na lodzie Przed wyprawą zapoznaj się z prognozą pogody. Zabierz telefon komórkowy. Nie wchodź na zamarzniętą rzekę. Nie wchodź na lód w pobliżu ujścia rzeki, mostu, śluzy itp. Zbierz ze sobą środek ratunkowy. Przed wejściem sprawdź czy lód jest dostatecznie gruby. Zapobiegaj przeciążeniu małego obszaru dużą liczbą osób. Obserwuj zachowanie się innych osób. Zejdź z trzeszczącego lodu – jest za cienki. Uciekaj z pękającego lub załamującego się lodu. Zasady…
Read More