Walne Zebranie

Organizacyjne
Zarząd Gdyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawiadamia o zwołaniu na 10 marca 2017 na godzinę 16.00 (16.30 w drugim terminie) w siedzibie w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego. Porządek Zebrania: Sprawozdanie ustępującego Zarządu Gdyńskiego WOPR; Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej Gdyńskiego WOPR; Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej Gdyńskiego WOPR; Wybór Prezesa Gdyńskiego WOPR; Wybór Zarządu Gdyńskiego WOPR; Wybór Komisji Rewizyjnej Gdyńskiego WOPR; Zmiany w Statucie Gdyńskiego WOPR; Wolne wnioski.
Read More