III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Konferencje
Akademia Pomorska w Słupsku, Zakład Sportów Wodnych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Rada Naukowa WOPR w Słupsku z innymi partnerami zorganizowały III Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce", która odbyła się 16-17 września 2016 r. w Słupsku. Konferencję otworzyli dr Dariusz Skalski (AWFiS) i dr inż. Adam Szulczewski (AP). Inauguracyjny referat pt. „Ratownictwo wodne w Państwowej Straży Pożarnej, wybrane aspekty” wygłosił dr Jerzy Telak (SGSP).   Mgr inż. Tomasz Kozak (WOPR Słupsk) przedstawił „Wpływ warunków hydrometeorologicznych na bezpieczeństwo osób kąpiących się w morzu". Mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Cisek (SGSP) zreferował „Działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Warszawie, wybrane zagadnienia”. W drugim dniu dr J. Telak przedstawił "Możliwości współpracy z NATO w…
Read More