Posiedzenie Prezydium i Zarządu WOPR Województwa Pomorskiego

Organizacyjne
16 grudnia 2011 na pływalni w Kościerzynie odbyło się posiedzenie Zarządu i Prezydium WOPR Województwa Pomorskiego wraz ze spotkaniem opłatkowym. W spotkaniu oprócz członków Zarządu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Prezes Honorowy WOPR Województwa Pomorskiego Dariusz Skalski, ksiądz prałat Gerard Jakubiak, prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski, sekretarz Gdyńskiego WOPR Jacek Baran, prezes Sopockiego WOPR Mariusz Penar, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Jarosław Brzoskowski .   Wobec upływu kadencji władz Gdyńskiego WOPR, braku reakcji na prośby o przesłanie protokołu wyboru nowych władz oraz informacji o ubieganiu się ratowników z Gdyni o utworzenie nowej jednostki podległej bezpośrednio pod Zarząd Główny WOPR - Zarząd WOPR Województwa Pomorskiego upoważnił Andrzeja Bełżyńskiego do podjęcia działań zmierzających do dalszego funkcjonowania w Gdyni jednostki terenowej WOPR. Statutowym warunkiem jest powołanie nowych władz do końca 2011 roku.
Read More