Bruksela, listopad 2011

Bruksela, listopad 2011

Pokazy i zabezpieczenia
Rok 2011 w Unii Europejskiej przebiega pod hasłem Europejskiego Roku Wolontariatu (ang. European Year of Volunteering). Głównym zadaniem prowadzonej kampanii było promowanie aktywności obywatelskiej i przekonanie jak największej ilości ludzi do poszukiwania sensu w pomaganiu innym. Współorganizatorami EYV 2011 są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W dniach 22-23 listopada w Brukseli odbyło sie seminarium „Values in action” oraz wystawa pn. „Wolontariat: Solidarność. Pasja. Rozwój”. Gospodarzami wydarzenia byli: poseł Jan Kozłowski, marszałek Mieczysław Struk, pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda oraz Stały Przedstawiciel RP przy UE ambasador Jan Tombiński. Warto przy tym zaznaczyć, że europoseł Jan Kozłowski wcześnie ogłosił konkurs adresowany do instytucji i osób zajmujących się działalnością woluntarystyczną. Listopadowe wydarzenia odbywające się na terenie europarlamentu były swoistym podsumowaniem…
Read More
Zjazd Delegatów WOPR Województwa Pomorskiego

Zjazd Delegatów WOPR Województwa Pomorskiego

Organizacyjne
19 listopada 2011 roku w siedzibie Charzykowskiego Klubu Żeglarskiego odbył się Zwyczajny Zjazd Delegatów WOPR Województwa Pomorskiego. W Zebraniu uczestniczyło 31 delegatów oraz zaproszeni goście z prezesem Zarządu Głownego WOPR Jerzym Telakiem, wiceprezesem ZG WOPR Sławomirem Gicewiczem i prezesem WOPR Województwa Kujawsko-pomorskiego Aleksandrem Maćkowskim. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom oraz wybrali nowe. Obrady zostały zbojkotowane przez Gdański, Sopocki, Gdyński i Słupski WOPR oraz WOPR Powiatu Wejherowskiego. Prezesi Słupskiego, Gdyńskiego i Powiatu Wejherowskiego oraz przedstawiciel Sopockiego WOPR byli obecni jako obserwatorzy.  
Read More
Zjazd WOPR w Województwie Pomorskim

Zjazd WOPR w Województwie Pomorskim

Konferencje
W dniu 19 listopada 2011 roku w Gdańsku  odbył się IX Zjazd WOPR Województwa Pomorskiego, w którym wziął udział m.in. prezes WOPR Jerzy Telak. Obradom przyglądali się: wiceprezes Zarządu Głównego WOPR, prezes WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sławomir Gicewicz, członek ZG WOPR, prezes WOPR Woj. Kujawsko-pomorskiego Aleksander Maćkowski, członek Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, prezes Gdyńskiego WOPR Jakub Friedenberger i prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski (którzy nie uczestniczyli jako delegaci).
Read More