Posiedzenie Prezydium i Zarządu WOPR Województwa Pomorskiego

Organizacyjne
16 grudnia 2011 na pływalni w Kościerzynie odbyło się posiedzenie Zarządu i Prezydium WOPR Województwa Pomorskiego wraz ze spotkaniem opłatkowym. W spotkaniu oprócz członków Zarządu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Prezes Honorowy WOPR Województwa Pomorskiego Dariusz Skalski, ksiądz prałat Gerard Jakubiak, prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski, sekretarz Gdyńskiego WOPR Jacek Baran, prezes Sopockiego WOPR Mariusz Penar, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Jarosław Brzoskowski .   Wobec upływu kadencji władz Gdyńskiego WOPR, braku reakcji na prośby o przesłanie protokołu wyboru nowych władz oraz informacji o ubieganiu się ratowników z Gdyni o utworzenie nowej jednostki podległej bezpośrednio pod Zarząd Główny WOPR - Zarząd WOPR Województwa Pomorskiego upoważnił Andrzeja Bełżyńskiego do podjęcia działań zmierzających do dalszego funkcjonowania w Gdyni jednostki terenowej WOPR. Statutowym warunkiem jest powołanie nowych władz do końca 2011 roku.
Read More
Bruksela, listopad 2011

Bruksela, listopad 2011

Pokazy i zabezpieczenia
Rok 2011 w Unii Europejskiej przebiega pod hasłem Europejskiego Roku Wolontariatu (ang. European Year of Volunteering). Głównym zadaniem prowadzonej kampanii było promowanie aktywności obywatelskiej i przekonanie jak największej ilości ludzi do poszukiwania sensu w pomaganiu innym. Współorganizatorami EYV 2011 są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W dniach 22-23 listopada w Brukseli odbyło sie seminarium „Values in action” oraz wystawa pn. „Wolontariat: Solidarność. Pasja. Rozwój”. Gospodarzami wydarzenia byli: poseł Jan Kozłowski, marszałek Mieczysław Struk, pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda oraz Stały Przedstawiciel RP przy UE ambasador Jan Tombiński. Warto przy tym zaznaczyć, że europoseł Jan Kozłowski wcześnie ogłosił konkurs adresowany do instytucji i osób zajmujących się działalnością woluntarystyczną. Listopadowe wydarzenia odbywające się na terenie europarlamentu były swoistym podsumowaniem…
Read More
Zjazd Delegatów WOPR Województwa Pomorskiego

Zjazd Delegatów WOPR Województwa Pomorskiego

Organizacyjne
19 listopada 2011 roku w siedzibie Charzykowskiego Klubu Żeglarskiego odbył się Zwyczajny Zjazd Delegatów WOPR Województwa Pomorskiego. W Zebraniu uczestniczyło 31 delegatów oraz zaproszeni goście z prezesem Zarządu Głownego WOPR Jerzym Telakiem, wiceprezesem ZG WOPR Sławomirem Gicewiczem i prezesem WOPR Województwa Kujawsko-pomorskiego Aleksandrem Maćkowskim. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom oraz wybrali nowe. Obrady zostały zbojkotowane przez Gdański, Sopocki, Gdyński i Słupski WOPR oraz WOPR Powiatu Wejherowskiego. Prezesi Słupskiego, Gdyńskiego i Powiatu Wejherowskiego oraz przedstawiciel Sopockiego WOPR byli obecni jako obserwatorzy.  
Read More
Zjazd WOPR w Województwie Pomorskim

Zjazd WOPR w Województwie Pomorskim

Konferencje
W dniu 19 listopada 2011 roku w Gdańsku  odbył się IX Zjazd WOPR Województwa Pomorskiego, w którym wziął udział m.in. prezes WOPR Jerzy Telak. Obradom przyglądali się: wiceprezes Zarządu Głównego WOPR, prezes WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sławomir Gicewicz, członek ZG WOPR, prezes WOPR Woj. Kujawsko-pomorskiego Aleksander Maćkowski, członek Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, prezes Gdyńskiego WOPR Jakub Friedenberger i prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski (którzy nie uczestniczyli jako delegaci).
Read More
Szkolenie na morzu

Szkolenie na morzu

Organizacyjne, Pokazy i zabezpieczenia, Szkolenia
W dniach 28-31 października 2011 roku, z wykorzystaniem żaglowca s/y Zawisza Czarny II, Gdyńskie WOPR wspólnie z Centrum Wychowania Morskiego ZHP przeprowadziło na morzu Bałtyckim centralne szkolenie z zakresu ratownictwa morskiego, w którym udział wzięła Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Brzegowa Grupa Ratownictwa Marynarki Wojennej oraz Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 1 PSP z Gdyni i ratownicy WOPR. Organizatorem szkolenia było Gdyńskie WOPR, kapitanem statku Wilhelm Okarmowicz „Oki”, gośćmi specjalnymi prezes WOPR Jerzy Telak i doradca prezesa Bogdan Głowacki. Szkolenie zaczęło się  od zamustrowania, przydzielenia wacht i wyjścia z portu Zawiszy Czarnego w asyście najnowszej jednostki ratowniczej SAR 3000-Orkan, które zwróciło uwagę publiczności zgromadzonej w porcie Gdynia, przy Skwerze Kościuszki. Obie jednostki udały się na wysokość klifu Redłowskiego, gdzie odbyły się pierwsze manewry z użyciem łodzi wodowanej z pokładu Orkana, której…
Read More
Konferencja naukowa w Bydgoszczy

Konferencja naukowa w Bydgoszczy

Konferencje
W dniu 21 czerwca 2011 roku w Bydgoszczy Prezydent International Life Saving Federation of Europe dr Klaus Wilkens, Prezes WOPR Jerzy Telak, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prof. dr hab. Kazimierz Marciniak i Kanclerz WSG doc. Krzysztof Sikora otworzyli dwudniową Międzynarodową Konferencję Naukową zorganizowaną w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu pt. Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. W konferencji udział wzięli wiceprezes ZG WOPR dr Tomasz Zalewski i Sławomir Gicewicz oraz Przewodniczący Rady Naukowej WOPR prof. dr hab. Wojciech Wiesner, a także przedstawiciele świata nauki zajmujący się sprawami bezpieczeństwa na obszarach wodnych, pływania, sportów i ratownictwa wodnego z Polski, Niemiec i Ukrainy. Na wystawie towarzyszącej konferencji prezentowany był m. in. sprzęt Grupy Ratowniczo-Interwencyjnej z Psami WOPR Wielkim zainteresowaniem i nieskrywaną sympatią cieszyły się również…
Read More
Otwarte Mistrzostwa Słupska w Ratownictwie Wodnym

Otwarte Mistrzostwa Słupska w Ratownictwie Wodnym

Sport
Dwa brązowe medale dla zawodników Gdyńskiego WOPR! Dnia 03 kwietnia 2011 r. na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Słupska w Ratownictwie Wodnym. W ramach zawodów zostały przeprowadzone następujące konkurencje: 1. 100 m kraul ratowniczy 2. 100 m akcja ze sprzętem 3. 50 m holowanie manekina 4. 50 m akcja ze sprzętem ABC 5. 100 m pas węgorz 6. 4x25 m pod wodą 7. 4x25 m akcja ze sprzętem 8. 150 m akcja drużynowa Wystartowało 21 drużyn. W rywalizacji zespołowej Gdyński WOPR na 7 miejscu. W konkurencjach indywidualnych startował jeden zawodnik z każdej drużyny, w sztafetach trzy lub czteroosobowe zespoły. Na 100m kraulem ratowniczym brązowy medal zdobył Marcin Pawelczyk (czas 1:10.84). W konkurencji 50m holowanie manekina trzeci był Piotr Jędryczka (czas 44.07) W sztafetach zajęliśmy miejsca 4,…
Read More
Podpisanie umowy o dofinansowaniu z Unii Europejskiej

Podpisanie umowy o dofinansowaniu z Unii Europejskiej

Organizacyjne
26 stycznia 2011 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego prezes WOPR Województwa Pomorskiego Marek Koperski i wiceprezes WOPR Województwa Pomorskiego Jan Kiraga oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Ochrona zdrowia i system ratownictwa. Jego tytuł to "Zakup sprzętu ratowniczego dla wojewódzkiej jednostki WOPR w Gdańsku i jednostek terenowych w celu poprawy efektywności systemu ratownictwa w regionie". Kwota dofinansowania wyniosła 1 415 330,00 zł, a całkowita wartość projektu to 1 887 106,67 zł. Realizacja inwestycji prowadzona będzie od lutego do sierpnia 2011 r. Przedsięwzięcie przewiduje zakup sprzętu ratowniczego (apteczki, defibrylatory) oraz sprzętu pływającego (m.in. łodzie i skutery wodne), które wykorzystywane będą na potrzeby pomorskiego WOPR oraz 10 podległych mu jednostek…
Read More