Pomorskie przed sezonem letnim

Pomorskie przed sezonem letnim

Grupa Ratowniczo-Interwencyjna z Psami, Organizacyjne
W dniu 7 czerwca 2010 roku w biurze Zarządu Głównego WOPR w Warszawie prezes WOPR Jerzy Telak spotkał się z członkiem ZG WOPR, prezesem WOPR Województwa Pomorskiego Markiem Koperskim oraz kierownikiem Grupy Ratowniczo-Interwencyjnej z Psami WOPR Andrzejem Bełżyńskim. Podczas spotkania omówiono sprawy WOPR Województwa Pomorskiego. M. Koperski przedstawił stan przygotowań do sezonu letniego oraz wybrane kwestie udziału pomorskich ratowników WOPR w akcji przeciwpowodziowej.
Read More