58 73 58 112

numer alarmowy Gdyńskiego WOPR

Kim jesteśmy

Gdyńskie WOPR jest stowarzyszeniem posiadającym zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych decyzją nr 42/2014 z dnia 15 maja 2014 i jest jednostką współpracującą z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, ujętą w wykazie Wojewody Pomorskiego - jego zadaniem jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

Jak działamy

Gdyńskie WOPR, skupiające 427 członków (dane z 2016-02-16) realizuje swój cel strategiczny na wiele sposobów, w tym organizując wodną służbę ratowniczą. Ratownicy WOPR angażują się w przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności wodnego. Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego pozwala kreować nową jakość korzystania z wód.

Profilaktyka

Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania jest elementem szerokiej profilaktyki realizowanej przede wszystkim w środowisku dzieci i młodzieży, a funkcji egzaminowania i wydawania dokumentów (dyplomów, kart pływackich) potwierdzających umiejętność pływania nie sposób przecenić. Nauka udzielania pierwszej pomocy kreuje szerokie grono osób gotowych do reagowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, nie tylko w wodzie.

Rekomendacje

Gdyńskie WOPR jest przygotowane do ujawniania zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się. Prowadzone szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego i doskonalenie umiejętności ratowniczych a dalej określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych oraz nadawanie stopni, w zależności od posiadanych kwalifikacji, stanowi gwarancję dobrego przygotowania kadry WOPR.

Gdyńskie WOPR w akcji

Gdyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to jedna z jednostek ochotniczego ratownictwa morskiego. Rejon odpowiedzialności - wody przyległe do odcinka lądu o długości 140 km!

Kontakt

Gdyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II 9
telefon i faks: +48 58 669 80 07; e-mail: gdynskiewopr@gmail.com

dyżur biurowy wtorek od 17.00 do 19.30, czwartek od 10.00 do 12.00,
pierwsza środa miesiąca dyżur Zarządu od 15.00 do 17.00

W dniach 26 oraz 28 kwietnia 2016 r. biuro bedzie nieczynne


(Asystent Zarządu - tel. 607 917 525)


NIP: 5871617597; REGON: 220263806; KRS: 71925

Konto: 52 2030 0045 1110 0000 0253 6010

Administracja stron internetowych Gdyńskiego WOPR: Patryk Gutowski

Donatorzy i Sponsorzy


Działalność Gdyńskiego WOPR dofinansowana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Działalność Gdyńskiego WOPR dofinansowana jest przez Wojewodę Pomorskiego.

Zapraszamy - czekamy także na Ciebie!

Please publish modules in offcanvas position.